VÅRA FASTIGHETER
Idag förvaltar vi fastigheterna.
PALLAS 44 OCH 71 I LANDSKRONA (12 HYRESLÄGENHETER)
För mer information kontakta Patrik Heurlin.
mobil 0703 - 78 52 41
e-post patrik@kakelexpo.se