FELANMÄLAN
Vid felanmälan kontakta Patrik Heurlin.
mobil 0703 - 78 52 41
e-post patrik@kakelexpo.se
Felanmälan till telefon under jourtid får endast göras i fall av skada eller risk för skada på person, egendom, eller fastighet.