MEDLEM I PER
Vi är medlemmar i PER sedan 1996.
Vi tillämpar byggkeramikrådets branschregler för våtrum, bbv.
Våra plattsättare utbildas fortlöpande.
Vi är ett behörigt företag.
Du kan läsa mer om byggkeramikrådet, PER och branschregler genom att klicka här.